Sau bao ngày chờ đợi, rò rỉ thông tin, cuối cùng iFan cũng được chứng kiến diện mạo của iPhone 12.

Sau bao ngày chờ đợi, rò rỉ thông tin, cuối cùng iFan cũng được chứng kiến diện mạo của iPhone 12.